Tervetuloa

2024-01-04

 
 

Tervetuloa Marjaniemen VPK ry:n sivuille. Marjaniemen VPK on perustettu vuonna 1926, ja on yksi aktiivisimpia Helsingin viidestätoista sopimuspalokunnasta. Palokunta suorittaa palo- ja pelastustehtäviä sisäsiainministeriön ohjeiden mukaisesti, ja Helsingin kaupungin kanssa solmitun palokuntasopimuksen pohjalta.

Palokuntamme kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen; jäsenemme eivät saa hälytys- tai avunantotoiminnastaan mitään rahallista korvausta.

Aktiiviseen operatiiviseen toimintaan voi liittyä kuka tahansa 16-50 -vuotias, täysissä sielun ja ruumiin voimissa oleva henkilö. Me huolehdimme uusien jäsenten perehdyttämisestä palokuntatoimintaan, ja varmistamme yhdessä Helsingin Pelastusliiton ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa toiminnassa mukana olevien jäsenten tietojen ja taitojen jatkuvan ylläpitämisen.

Operatiivisten vastuittemme täyttämiseksi käytössämme on kolme toimintayksikköä: sammutusyksikkö HE-631, vahingontorjuntayksikkö HE-6352, ja meriyksikkö HE-638.

Hälytystehtävien vuosittainen määrä vaihtelee 10 - 140 välillä; vuonna 2023 hälytyksiä oli 70 kappaletta.

Hälytyksiin osallistuva jäsenistömme harjoittelee joka keskiviikko alkaen kello 18:30 Palopirtintien varikollamme. Jos palokuntatoiminta kiinnostaa, ovat viikkoharjoitukset paras mahdollinen tapa saada kuva siitä, mitä VPK voi tarjota tämän päivän helsinkiläiselle. Mitään ennakkoilmoitusta ei tarvita - saavu vain varikollemme jonain keskiviikkona ennen klo 18:30, ja pääset mukaan suoraan toimintaan.

Operatiivisen toiminnan kulujen kattamiseksi palokunta suorittaa myös mitä moninaisimpia avunantotehtäviä. Olemme erikoistuneet elokuva-avustamiseen (sateen tekoa, liikenteenohjausta yms.), mutta suoritamme myös pienimuotoisempia puunkaatoja, veneiden tyhjennuspumppauksia jne.

Nuoriso-osastomme koostuu 11–17-vuotiaista eri tasoisista nuorista ja harjoittelemme maanantaisin klo 18–20.

Osastossa nuoret pääsevät harjoittelemaan paljon hyödyllisiä taitoja kuten alkusammutusta ja ensiapua, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Osallistumme aktiivisesti nuorille järjestettäviin tapahtumiin kuten leireille ja kilpailuihin.

Mikäli nuoriso-osaston toiminta kiinnostaa voi viestiä laittaa sähköpostiin junnut@marjaniemenvpk.fi

Tietoja toiminnastamme Facebookista:

 

 

 

 

logo